Dvůr vozovny kolem roku 1917 Dvůr vozovny s výpravnou a obytným domem kolem roku 1917 Interiér druhé lodě vozovny kolem roku 1917 Stavba nové lodě v roce 1924 Vozovna Žižkov v roce 1927 Vjezd s vrátnicí, jídelnou, ohřívárnou a záchody v roce 1926 Biskupcova ulice s novou lodí vozovny v roce 1927 Biskupcova ulice s novou lodí vozovny v roce 1927 Vjezd do vozovny v roce 1990 Dvůr vozovny s výpravnou z roku 1950 v roce 1990 Stavba stanoviště kontrolních prohlídek v roce 1971 Nejstarší část vozovny 28. 3. 2012 Nejstarší část vozovny 28. 3. 2012 Zadní část vozovny přistavěná v letech 1925–1926 Vrátnice a provozní budova. Pohled z ulice. (Současný stav). Interiér jižní lodě (koleje 15–19) 26. 4. 2012. Dvůr vozovny s provozní budovou z roku 1999. (Současný stav.) Interiér severní haly (koleje 1–4) 26. 4. 2012. Interiér původní první haly (koleje 5–9) 26. 4. 2012. Interiér původní první haly (koleje 5–9) 26. 4. 2012.